Kindercoaching

Ortho Uniek kan kinderen en hun ouders helpen bij leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties. Kinderen kunnen hun problemen naar buiten richten of zich juist naar binnen keren. De problemen kunnen zich dan bijvoorbeeld uiten in slechte schoolprestaties, niet luisteren, liegen, slaan, driftbuien, huilen, zich terugtrekken of niet voor zichzelf opkomen. Ortho Uniek brengt samen met de ouders de situatie van het kind in kaart om jullie zo te kunnen helpen bij het vinden van een oplossing, waardoor jij en jouw kind weer verder kunnen.

 

Ortho Uniek werkt met verschillende methodieken om kinderen te helpen bij:

- Leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie
- Concentratieproblemen

- Hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en pesten

- Omgaan met druk gedrag, adhd en pdd-nos

- Problemen door echtscheiding, verdriet en rouw.

- Boosheid, faalangst, slaap en eetproblemen en angsten

- Opvoedvragen en opvoedproblemen
- Voedingsgerelateerde problemen


Ik leer leren

Als het leren niet goed gaat

Soms gaat het leren iet goed door bijvoorbeeld concentratieproblemen, faalangst, een leerachterstand, moeite met automatisering, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of motivatieproblemen. Kinderen gaan dan onder hun niveau presteren, komen niet uit de verf en willen niet meer leren. Als ouder weet je dat jouw kind het beter kan, want wat hij/zij op school laat zien klopt niet met wat jij thuis ziet.

 

Leren is informatie verwerken. Dat doen we allemaal op eigen manier. Op school gaat men er vanuit dat je moet luisteren en worden er voorbeelden gegeven op een schoolbord. Als jij het zo goed kan volgen is er niets aan de hand. Maar als het jou zo niet lukt om je te concentreren, goede cijfers te halen en vooruit te komen, voelt het als overleven.

Leren leren is de oplossing

Als leren niet goed gaat, zet zich in  het hoofd van een kind een negatief beeld vast over leren en over zichzelf. Het naar school gaan is niet leuk of valt zelfs heel erg zwaar. Het inzetten van huiswerkbegeleiding is een verlening van school en daardoor dus niet leuk. Meestal is het ook helemaal niet nodig.

 

Wat wel helpt is het kind te leren hoe hij of zij moet leren. Wat is jouw manier van leren? Zet deze manier in en ervaar dat het werkt! De positieve ervaringen die het kind zo opdoet, krikken de motivatie en het zelfbeeld enorm op. Naar school gaan wordt weer leuker! Het leven wordt leuker!

 


Trainingen

De Ik Leer Leren-training bestaat uit 5 sessies en is bedoeld voor kinderen vanaf groep 8 tot 18 jaar. Je kunt de training samen doen of alleen, bij ons in de praktijk of op school. Het is op die manier een hele mooie voorbereiding op het voorgezet onderwijs. Heb je vragen of wil je graag meer informatie over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Deze trainingen en coaching vallen niet onder Natuurgeneeskundige consulten.

 

Je kunt voor kindercoachig terecht bij onze locatie in Fleringen (Pleijhuisstraat 19).